HR / SR

Koristimo kolačiće kako bi Vam omogućili što bolje iskustvo na ovoj web stranici. Informacije o korištenju web stranice dijelimo s partnerima za društvene mreže, oglašavanje i analitiku. Ako nastavljate koristiti ovu web stranicu dajete suglasnost korištenja kolačića u skladu sa pravilima privatnosti.

09.02.2020

Autizam: kada krenuti s terapijom

Prošli ste dijagnostiku i spremni ste za idući korak — uključivanje u tretman. Pročitajte kada je najbolje krenuti s terapijom i koja terapija je najpogodnija za vaše dijete.

Svako dijete s poremećajem iz spektra autizma je individualno i zahtijeva individualni pristup. Programi rane intervencije mogu značajno utjecati na razvoj djece s autizmom.

Rana intervencija

Rana intervencija je pojam koji obuhvaća programe za predškolsku djecu, do tri godine starosti, kada se mozak još formira i kad se stječu osnovne životne vještine. Pravovremeno uključivanje djeteta u program rane intervencije omogućava veću šansu za ostvarivanje njihovog punog potencijala.

Uz pravodobne programe rane intervencije, intenzitet simptoma autizma se može značajno ublažiti.

Razlog važnosti uvođenja rane intervencije krije se u mozgu koji se do treće godine života još formira te stječe osnovne kognitivne i komunikacijske vještine. Naime, mozak je u toj dobi “plastičan” te lakše upija i stvara nove veze i spoznaje.

Ciljevi rane intervencije

Ciljevi rane intervencije su pružiti adekvatnu podršku djeci s autizmom za usvajanje osnovnih vještina kao što su:

  • Motoričke vještine, poput hodanja, skakanja i penjanja
  • Kognitivne vještine, poput razmišljanja, učenja i zaključivanja
  • Komunikacijske vještine i razvoj govora
  • Društvene vještine
  • Emocionalno izražavanje

Gdje potražiti usluge rane intervencije

Čim se uoče prvi simptomi autizma, dobro je potražiti usluge rane intervencije.

Neke od institucija koje provode podršku rane intervencije su Centar za autizam, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Klinika za dječje bolesti Zagreb i mnogi drugi, a u nastavku možete potražiti gdje se nalazi najbliža ustanova koja provodi dijagnozu autizma te koje ustanove pružaju uslugu rane intervencije.

Vrste terapija u sklopu rane intervencije

Kada govorimo o vrstama terapija u sklopu rane intervencije razlikujemo dva osnovna pristupa:

  • Bihevioralni pristup
  • Razvojni pristup

Bihevioralni pristup

Bihevioralni pristup poznatiji kao ABA terapija (eng. Applied Behavior Analysis) znanstveno je utemeljeni pristup koji pažnju polaže na djetetovo ponašanje. Promatra koje vještine (ponašanja) dijete ima te koristi li ih funkcionalno, paralelno otklanjajući ponašanja koja potencijalno sputavaju dijete u usvajanju novih vještina. U radu se oslanja na djetetove interese te prati motivaciju djeteta. Ključna razlika između ABA-e i ostalih pristupa je u mjerljivosti rezultata tretmana i stavljanje naglaska na funkcionalno korištenje naučenih vještina u svim situacijama u kojima se dijete nalazi u svakodnevnom životu.

Razvojni pristup

Razvojni pristup fokusira se na pojedine vještine ovisno o stupnju djetetovog razvoja. Cilj razvojnog pristupa je naučiti dijete kako funkcionirati u društvenom okruženju i surađivati s vršnjacima. Jedan takav program je Floortime, u kojem se roditelji ili terapeut igraju s djetetom pokazujući mu primjerom kako se igrati i komunicirati te potiču i nagrađuju pozitivno ponašanje.

Ostali pristupi

Ostali pristupi i terapije uključuju:

  • Logopedski tretman, u kojem se fokusira na verbalno izražavanje i poticanje komunikacijskih vještina
  • Radnu terapiju